GÜNCELSİYASETEKONOMİSPORSAĞLIKTEKNOLOJİEĞİTİMMAGAZİNASAYİŞKÜLTÜR ve SANATCİNSEL YAŞAMDUYURULARRÖPORTAJFİRMA HABERLERİSİZDEN GELENLERHABER ÇORBASI
Cinsel performansı düşüren nedenler  nedir?
Cinsel performansı düşüren nedenler nedir?
Meme Kanseri Nasıl Oluşur ve Tipleri Nelerdir
Meme Kanseri Nasıl Oluşur ve Tipleri Nelerdir
Kızlık Zarı Diktirmek Mümkün müdür?
Kızlık Zarı Diktirmek Mümkün müdür?
Kalp Hastalarının Yeni İlacı Seks Yapmak
Kalp Hastalarının Yeni İlacı Seks Yapmak
CİNSEL YAŞAM

Eşcinsellik Hastalık mıdır? Hastalıksa Tedavisi Var mıdır?

10 Nisan 2010 Cumartesi

Bitmeyen Kartuşlu Yazıcılar ile özgürce baskı yapın
Eşcinsellik Hastalık mıdır? Hastalıksa Tedavisi Var mıdır?

Eşcinselliğin bir hastalık, bozukluk yada eksiklik olmadığı, 3 farklı cinsel yönelimden birisi olan, doğuştan veya 3-4 yaşlarına kadar belirlenen, kişinin kendi seçmediği bir durum olduğu bilim tarafından tespit edilmiş ve çoğu ülkede kabul görmüştür. Eşcinselliğin sebebi yoktur. Ancak en yaygın yönelim olarak kabul edilmiş heteroseksüelliğinde (karşı cinsiyetten kişilere ilgi duyma) sebebi yoktur. Çünkü ikiside eşdeğer cinsel yönelimlerdir. Dolayısıyla hastalık olmayan bir durum için tedavi kelimesinden söz etmemiz mümkün olamaz. Ancak eşcinsel kişilerin toplumdan dışlanmaları yada aileleri tarafından reddedilmeleri gibi durumlarda yaşayabilecekleri travma ve ruhsal problemler için yardım almaları mümkündür. Yada eşcinsel kişilerin bu yönelimlerini eyleme dökmemeleri yani kimseyle herhangi bir ilişki yaşamamaları sağlanabilir. Ancak heteroseksüel ya da eşcinsel insanlar bunu kendileride yapabilirler. Tüm insanlar kendilerini duygusal yada seksüel ilişkilere kapatabilirler. Ancak bu onların içlerinden gelen hislerini değiştirmez. Yalnızca bu hisleri yaşamalarını engeller ancak bunu insanlara dayatmanında vicdanlı bir tarafı yoktur. Fakat mesleklerine dini inançlarını, ahlak anlayışlarını, maddi kaygılarını veya diğer kişisel görüşlerini karıştırarak eşcinselliğin hastalık olduğunu, sapkınlık olduğunu iddia eden kurum ve kuruluşlar, tedavi edebileceğini iddia eden doktor ve sağlık kuruluşları özellikle ülkemizde hayli fazladır.Yöntemleride demin bahsettiğimiz şekilde kişilerin hislerini, eşcinselliklerini değil cinsel hayatlarını yok etmektir.

Eşcinselliğinden memnun kişiler olduğu gibi, bundan mutsuzluk duyan ve değişmek isteyen kişilerde vardır. Bunun sebebi ise yanlış kaynaklardan edindiği bilgilerle hasta olduğunu, kötü birşey yaptığını, v.s düşünmeleri, aileleri tarafından reddedileceklerinden endişe etmeleri ve toplumun eşcinselliğe anormal gözüyle bakıp dışlaması, aşağılaması, iş imkani vermemesi, eşcinsel cinayetleri gibi durumlara ilgili duydukları korkular, yaşadıkları acılardır. Bu yüzden değişmesi gereken kişilerin eşcinsellikleri değil, yanlış zihniyetlerdir.

Kesin ve net olarak eşcinsellik bir hastalık, bozukluk, eksiklik, sapıklık, sapkınlık değildir. Hastalık olarak kabul edilebilecek bir psikolojik sorun varsa oda "homofobi"(eşcinsel düşmanlığı)dir. Homofobi tıbben bir psikolojik sorundur.


Neden bizim toplumumuzda eşcinsellere hasta gözüyle bakan kişiler çoğunluktadır?

Toplumumuz öncelikle heteroseksüel ilişki yaygın olduğu için, sonra dini inançlara dayalı sebeplerden ve daha önemlisi bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için eşcinselliği hastalık yada sapıklık olarak kabul ederler, bunu böyle kabul edenler arasında bazı sağlık kuruluşları ve psikologlarda vardır. Çünkü bu duruma bir çok açıdan bakılabilir. Bir doktor eşcinselleri sevmiyorsa yada çok katı dini inançları varsa dünyadaki araştırmaları hiçe sayarak "bu bir hastalıktır, ben tedavi ediyorum" diyebilir. Ancak bütün bu söylem ve hareketlerin hiç biri deneyler ve resmi araştırmalarla ispatlanamaz. Medyada gördükleri, yanlış eşcinsel imaj çizen kişilerin etkisi altında kalmalarıda toplumun eşcinselliğe kötü bakmasını sağlayan unsurlardan bir tanesidir.

Bilim tam olarak ne diyor?

Bilim insanlarının konuyla ilgili görüşleri hiçbir tartışmaya kapı açmayacak kadar net; “Eşcinsellik bir hastalık değildir, sapıklık değildir, dolayısıyla tedavisi de sözkonusu olamaz.“

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şahika Yüksel şunları söylüyor:

“Eşcinsellik bir hastalık değildir. 1974′ten önce konuyu bilimde de hastalık olarak değerlendiren çevreler oldu ancak 1974′ten beri psikiyatrik ve ruhsal hastalık sınıflamasında kabul edilmiyor.”

“Bilim, bir insanın kimliğini başka bir grubun öfkesini çekiyor ya da inançlarına uymuyor diye ‘değiştirmesi’nin mümkün olmadığını söylüyor” diye konuşan Yüksel’e göre, nasıl ki heteroseksüeller kendi cinslerine ilgi duymaya zorlanamazsa, eşcinseller de karşı cinsle yakınlaşmaya zorlanamaz. Çünkü ikisi de doğaldır.


Bir bireyin doğuştan gelen genetik özelliklerle beraber çocuğun ilk gelişimini tamamladığı 3-4 yaşına kadar olan dönemdeki etkileşimler dolayımıyla eşcinsel olabileceğini belirten Yüksel, şunları söylüyor:

“Eşcinsellik hastalık olmadığı için tedavisi de tıp ahlakına uygun değildir. Tedavi bir şeyin ortadan kaldırılması anlamına gelir. Eşcinsellik normal bir durumdur. Ama toplumsal baskılardan dolayı varoluşunu yaşamakta zorlanan kişilerin kendileri ya da yakınlarının, bu konuda destek almaları mümkündür.“


Dünya Sağlık Örgütü (WHO); 70′li yıllarda eşcinselliğin hastalık ya da bozukluk olmadığını, doğal ve normal bir durum olduğunu açıkladı.

Amerikan Psikoloji Derneği (APA); Eşcinselliğin bir tercih olmadığını, doğal olduğunu ve değiştirilemeyeceğini açık ve net bir şekilde belirtti. Ayrıca “eşcinsellikten vazgeçirme terapilerinin” bireylere zarar verebileceğini de belirtti.

Amerikan Psikiyatri Birliği; Eşcinselliğin sapıklık olmadığını ve eşcinsel bireylerin ruh sağlıklarının yerinde olduğunu 26 Şubat 1990 tarihli deklarasyonunda şöyle ifade ediyordu:

“Eşcinsellik ne bir hastalıktır ne de moral bir yoksunluktur. Sadece toplumdaki bir azınlığın sevgiyi ve cinselliği ifade tarzıdır. Gayların ve lezbiyenlerin, ruhsal olarak sağlıklı oluşu birçok araştırma ile belgelenmiştir. Araştırmalar cinsel yönelimin temelinin yaşamın ilk yıllarında hatta olasılıkla kısmen doğumdan önce atıldığına işaret etmektedir. Eşcinselleri “onarma” girişimleri psikolojik üniformaya bürünmüş sosyal önyargıdan başka bir şey değildir. Cinsellik ve cinsel yönelim, varlığımızın temel unsuları olarak kişisel koheziflik duygumuzun ve dünyada rahat ediş düzeyimizin önemli belirleyicileridir. Eşcinselliğin bir hastalık veya ahlaksızlık olduğu varsayımı, bu azınlığa dahil bireyler için kendini ifade etme, sevme ve insanlığa bağlılığın en derin formlarını acı çektirici bir suçlanma ve kendinden nefret etme yoluyla bu an bir duygusal, sevisel ve spiritüel hapishane yaratır. Sağlıklı ve kendi insanlığı ile barışık heteroseksüeller, eşcinseller nedeniyle içsel tehdit yaşamazlar. Sağlıklı heteroseksüeller, eşcinselleri baskı altına alma gereği duymazlar. Sağlıklı heteroseksüeller eşcinselleri “onarma”ya kalkışmazlar. Bu gün toplumun karşısındaki esas mesele neden insanların birbirini belli bir şekilde sevdikleri veya bu sevgiyi aradıkları değil, nasıl olup da bazılarının sevmekte bu kadar yetersiz olduğudur.”


Tıp ve psikoloji alanlarında eşcinsellik bir sapıklık ve ruhsal bozukluk olarak kabul edilmese de, toplumun genelinde eşcinselliğe hala bir sapıklık olarak bakılmakta ve eşcinsel bireyler dışlanmaktadır. Özellikle geleneksel ve manevi değerleri kuvvetli olan toplumlar eşcinsellere “öteki” olarak bakmaktadır. Bu toplumlarda cinsel roller daha çocukluktan itibaren belirlenmekte ve heteroseksüel ilişkinin dışındaki ilişkiler onaylanmamaktadır.


Doç.Dr. Ebru Çakıcı (Psikiyatri Uzmanı); Eşcinsellik kesinlikle bir hastalık değildir. Biz eşcinselliği cinsel bir yönelim olarak görüyoruz. Genelikle bize bu konuda başvuran ailelere de durumu anlatırken, tercih yerine, “doğuştan gelen bir yönelim” demeyi tercih ediyoruz. Çünkü tercih dediğiniz zaman, “tercihse, değişebilir” diye düşünüyorlar. Oysa öyle değil. Nasıl bir kadının, karşı cinsiyetten kişiye bir yönelimi varsa ve bunu ne kadar uğraşsak da hemcinsine yöneltmek mümkün değilse, bu da böyle bir şey. Değiştirilemez, tedavi edilemez. Genellikle aileler durumu keşfettiklerinde, ilk bize başvuruyorlar. Yapılan araştırmalarda, herhangi bir biyolojik farklılık tesbit edilmemiştir. Toplumda, eşcinsellik genellikle cinsel sapıklık olarak algılanıyor ve “aman çocuğumdan uzak dursun” tepkisi veriliyor. Bu böyle değil. Biz toplum olarak, modern görünüyoruz, ama tutucuyuz ve dışlıyoruz. Bir eşcinsel için ise, bu bir depresyon ve travma sebebi. Onları en derinden etkileyen şey ise, aileleri tarafında dışlanmak. Oysa herhangibir kişilik özelliğini kabullenir gibi, cinsel yönelimini kabullenen herkes, çok daha sağlıklı yaşar.

Eşcinsel erkeklerde kadınlarda eksik, hasta yada sapık kişiler değildir.
Okunma Sayısı : 1323
Eşcinsellik Hastalık mıdır? Hastalıksa Tedavisi Var mıdır? Eşcinsellik Hastalık mıdır? Hastalıksa Tedavisi Var mıdır?
Eşcinsellik Hastalık mıdır? Hastalıksa Tedavisi Var mıdır? Eşcinsellik Hastalık mıdır? Hastalıksa Tedavisi Var mıdır? Eşcinsellik Hastalık mıdır? Hastalıksa Tedavisi Var mıdır? Eşcinsellik Hastalık mıdır? Hastalıksa Tedavisi Var mıdır?
Habere ait kayıtlı yorum bulunmamaktadır.
Flört döneminde gerçek kişilik gizleniyor
Flört döneminde gerçek kişilik gizleniyor
Flört döneminde gerçek kişilik gizleniyor ...
Erkekler güldüren değil gülen kadınları çekici buluyormuş
Erkekler güldüren değil gülen kadınları çekici buluyormuş
ABD’deki Miami Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir araştırma erkeklerin komik kadınlara kıyasla onların yaptığı şakalara gü...
Erkekler susmayı tercih ediyor
Erkekler susmayı tercih ediyor
ElitePartner'in araştırması, erkeklerin ilişkileri hakkında konuşmak istemediği yönündeki genel kanıyı haklı çıkarıyor....
Prezervatif kadınlarda depresyon yapıyor
Prezervatif kadınlarda depresyon yapıyor
Seks sırasında erkeklerin prezervatif kullanması, kadınlarda depresyon sebebi olduğu ortaya çıktı....
Daha iyi sperm için!
Daha iyi sperm için!
Bu gıda cinsel yaşamı da hareketlendiriyor!...
Büyük Tehlike!
Büyük Tehlike!
Mutlu bir cinsel hayat isterken......
İlk Geceden Korkuyor musunuz?
İlk Geceden Korkuyor musunuz?
Hayalini kurduğunuz düğününüz gerçekleşti ve artık onunla yalnızsınız. Cinsel yaşamınızı etkileyecek ilk ilişkinizi kulaktan dolma bilgilerle zehir et...
G Noktası Bulundu ama...
G Noktası Bulundu ama...
ABD'li bilim insanları kadınlarda G noktasının var olduğunu ispatladıklarını ancak bunun çok çok küçük olduğunu açıkladılar....
Seks Yaparken İzliyor ve Tavsiye Veriyor
Seks Yaparken İzliyor ve Tavsiye Veriyor
ABD'de seks terapistliği yapan Eric Amaranth, cinsel ilişki sırasında izlediği müşterilerine tavsiyeler vererek, çiftlerin birbirlerini daha fazla tat...
Ev İşi Yapan Erkek Yatak İşini Yapamıyor
Ev İşi Yapan Erkek Yatak İşini Yapamıyor
Ev işlerine yardım eden erkeklerin cinsel hayatlarında performans düşüklüğü yaşadıkları ileri sürüldü....
'Ertesi gün hapı' alan fişlenecek iddiası!
'Ertesi gün hapı' alan fişlenecek iddiası!
"Ertesi gün hapı" olarak bilinen ilacın artık reçetesiz satılamayacağı iddia ediliyor. ...
Cinsel performansınızı iPhone'la ölçün
Cinsel performansınızı iPhone'la ölçün
Akıllı telefonlar için geliştirilen ilginç uygulamalara her geçen gün yenisi eklendi....
Bu hastalık cinsel hayatı vuruyor
Bu hastalık cinsel hayatı vuruyor
İdrar kaçırma sadece sosyal hayatı değil cinsel hayatı da vuruyor....
Erkek seksten sonra neden uyur?
Erkek seksten sonra neden uyur?
Cinsel ilişki sonrasında erkeklerin uyuyakalmasının sebebini merak ediyorsanız işte size tatmin edici açıklamalar...
Beynin 'erotik film' haritası
Beynin 'erotik film' haritası
Porno filmleri izlemek görüntü odaklı bir faaliyet gibi düşünülebilir. Ancak yapılan yeni bir araştırma, erotik film izlemenin, beynin görsel uyarılar...
40 yaşında bekaretini kaybedenler
40 yaşında bekaretini kaybedenler
ABD'de yapılan araştımadan çarpıcı sounlar çıktı.Bu yaşta bakireliğini kaybedenler çok daha mutlu oluyorlar....
Cinsel isteksizliğin 10 sebebi
Cinsel isteksizliğin 10 sebebi
Eğer eşinizle birlikte olmak için ilk adımı en son ne zaman attığınızı hatırlayamıyorsanız, sebebi libido katilleri olabilir....
Uzmanlardan seks uyarısı!
Uzmanlardan seks uyarısı!
ABD'li araştırmacılara göre, ilişkinin ilk 1 ayı içinde seks yapılması, birlikteliğin kısa sürmesine neden oluyor....
travesti