Reklam
Mesleki Eğitimde Sakarya İli Başarısı

Mesleki Eğitimde Sakarya İli Başarısı

Meslekî ve Teknik Ortaöğretimde yayınlanan Kurumsal Dış Değerlendirme Raporunda Sakarya ilindeki Mesleki Eğitim Okulları, Donanım ve İmkanlar konusunda 81 il arasında en başarılı iller arasında yer aldı.

Mesleki Eğitimde Sakarya İli Başarısı

Meslekî ve Teknik Ortaöğretimde yayınlanan Kurumsal Dış Değerlendirme Raporunda Sakarya ilindeki Mesleki Eğitim Okulları, Donanım ve İmkanlar konusunda 81 il arasında en başarılı iller arasında yer aldı.

Mesleki Eğitimde Sakarya İli Başarısı
10 Aralık 2018 - 13:10

İlimizin mesleki eğitimde okullaşma ve öğrenci sayısı bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde bir yeri olduğuna dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bakanlığında mesleki eğitime büyük önem vermesi nedeniyle bu alanda önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Durmuş, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim tarafından yayınlanan raporda ilimizin birçok alanda diğer iller arasında başarılı bir yer edinmesinden büyük memnunluk duyduğunu belirterek, “Bu çalışmalarda emeği geçen il ve ilçe milli eğitim yöneticilerimiz başta olmak üzere, mesleki eğitim okullarımızın ve kurumlarımızın yöneticilerini, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizikutluyoruz.”dedi.
 
Kurumsal performans değerlendir­meleri, eğitim alanındaki kalite süreçlerinin önemli bir basamağıdır. Bu çalışmada okulların performansları dış değerlendirme ve öz değerlendirme raporları aracılığıy­la belirlenmiştir.
 
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından “Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumların Performansını İzleme ve Değerlendirme Uygulaması” kapsamında okulların performansını belir­lemek için ölçme aracı geliştirilmiştir. Okul ve Kurumların Performansını İzleme ve Değerlendirmeçalışmalarının bir parçası olarak ilk kez 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hazırlanan bu rapor, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları içerisinde üstün performansıyla öne çıkan okul ve kurumları görünür kılmayı amaçlamıştır. Böylece, sınırlı kamu kaynaklarını emsalleri okul ve kurumlara göre daha iyi kullanıp kaliteli hiz­met üreten okul ve kurumların örnek çabasının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu araç geliştiri­lirken okulların sahip olması gereken başlıca özellikler belirlenmiştir. Bu özelliklere göre temalar, her bir tema için performans göstergeleri ile ölçütler belirlenmiştir.
 
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları,
 
Eğitim-öğretim ortam ve altyapısı,
Öğrenci başarı, devam ve disiplin durumu,
Rehberlik çalışmaları,
Proje ve okul-sektör işbirliği çalışmaları,
Sosyal etkinlik çalışmaları,
Yönetim ve organizasyon
 
olmaküzere 6 tema ve bu temalara ait toplam 65 gös­terge çerçevesinde performans izleme ve değerlendir­me çalışmasına dahil edilmiştir. Temaların belirlenme­sinde meslekî ve teknik eğitim kurumlarının kalitesini belirleyen unsurlar ön planda tutulmuştur.
 
Paydaşların Desteği ile Okula Kazandırılan Donanım ve İmkânlar
 
Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları, son üç eği­tim-öğretim yılında paydaşlarının desteğiyle kazandır­dıkları temrinlik malzemelere göre düzeylere ayrılmış, yeterlilik düzeylerinde bulunma oranları illere göre Grafik 16’da verilmiştir.
 
Grafik 16’da, temrinlik malzeme sağlama düzeylerine göre farklı illerdeki meslekî ve tek­nik ortaöğretim kurumları incelenmiş, Sakarya, Kocaeli ve Muğla’daki okulların en az %80’inin Beklenene Yakın ve üzerindeki yeterlilik düzeylerinde olduğu görülmüş­tür.Paydaşlarının desteğiyle kazandır­dıkları temrinlik malzemelere göre Sakarya ili % 84 oranı ile 81 ilin arasında 1’nci olmuştur.
 
Son üç eğitim-öğretim yılında paydaşların desteğiyle öğrencilere verilen burs yeterlilik düzeyleri açısından illerdeki okul oranları Grafik 18’de verilmiştir.
 
Grafik 18’de, sağlanan bursların yeterlilik oranlarına göre en başarılı illerin sırasıyla Sakarya,Karabük, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir olduğu görülmektedir. Bu beş ilde bu­lunan meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının en az %50’si Beklenene Yakın ve daha yüksek yeterlilik düzey­lerinde bulunmaktadır. 81 ilin arasında 5’nci sırada bulunmaktadır.
 
 
Son üç eğitim-öğretim yılında paydaşların desteğiy­le okula kazandırılan donatım malzemeleri açısından okulların farklı kategorilerde bulunma oranları illere göre Grafik 15’te verilmiştir.
 
Grafik 15’te görüldüğü gibi, paydaşlarının desteği ile okullarına kazandırdıkları do­natım malzemeleri açısından ilimiz üst sıralarda yer almaktadır. 81 ilin arasında 8’nci sırada bulunmaktadır.
 
Beceri Eğitimi ve Stajını İşletmelerde Yapan Öğrenci Oranı
 
Meslekî ve teknik eğitim alan öğrencilerin beceri ve staj eğitimlerini uygulamalı olarak işletmelerde yapması, yapılan işi doğal ortamında öğrenmeleri açısından yarar sağla­maktadır.
 
Grafik 13’degörüldüğü gibi, öğrencilerinin beceri ve staj eğitiminin işletmelerde gerçekleşme oranı açısın­dan Artvin, Elazığ ve Yalova’da bulunan okullar en yük­sek düzeyi temsil etmektedir. Beceri Eğitimi ve Stajını İşletmelerde Yapan Öğrenci Oranına göre % 96 oranı ile 81 ilin arasında 8’nci sırada bulunmaktadır.
 
 
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
153 çağrı merkeziyle 55 bini aşkın talep çözüme ulaştı
153 çağrı merkeziyle 55 bini aşkın talep çözüme ulaştı
Kılıçdaroğlu’ndan Son Dakikada Btp’ye Fikir Suikastı
Kılıçdaroğlu’ndan Son Dakikada Btp’ye Fikir Suikastı