Reklamı Geç
ÖZTAŞ BLOKLARI İLE ALAKALI BASIN AÇIKLAMASI

ÖZTAŞ BLOKLARI İLE ALAKALI BASIN AÇIKLAMASI

ÖZTAŞ BLOKLARI İLE ALAKALI FERİZLİ BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

ÖZTAŞ BLOKLARI İLE ALAKALI BASIN AÇIKLAMASI

ÖZTAŞ BLOKLARI İLE ALAKALI FERİZLİ BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

ÖZTAŞ BLOKLARI İLE ALAKALI BASIN AÇIKLAMASI
05 Kasım 2017 - 13:05

Ferizli İlçesinde Öztaş Blokları olarak bilinen ve açık ihale usulü ile sattığımız dairelerin işgalcilerinden bir kısmı tarafından Sakarya İdare mahkemesinde açılmış bulunan iptal davasına ilişkin yürüttüğümüz hukuki süreçte Danıştay 13. Dairesi tarafından onama kararı tesis edilmesi karşısında; bu işten Depremzede edebiyatı ilebir takım kimselerin açıklama yapması karşısında kamuoyunu aydınlatmak üzere açıklama yapmak gereği hâsıl olmuştur. 

Buna Göre;

1- Anılan İPTAL kararı münhasıran dava konusu yapılan daireler bakımından geçerli olup; dava açılmayan daireler bakımından hak sahipliği konusundan herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. İdare mahkemesi tarafından verilen İPTAL kararı sadece dava açan kişiler bakımından geçerli olup, dava açmayan kişiler bakımından bir hak doğumuna sebebiyet vermeyecektir. Çünkü Kamu idarelerinin işlemleri hakkında yargı organı tarafından verilmiş bir İptal kararı bulunmadığı müddetçe Hukuka uygunluk karinesinden yararlanırlar.

2- Sakarya 1. idare mahkemesi ve Danıştay kararları dikkatle incelendiğinde, Yapmış olduğumuz ihalelerde, konutların öncellikle depremde mağdur olan kişilere ihale edilmesi ve eğer bu kişiler bulunamıyorsa geçici olarak oturan bu kişilere tahsisat yapılması gerektiği yönündedir.

Hukuk kararlarına karşı boynumuz kıldan ince olmakla beraber, yargısal kurumların kamu kurumlarına emir ve talimat verme ve yerindelik denetimi yapmak yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla mülkler üzerinde tasarruf etme yetkimizi ancak ve ancak 2886 sayılı Devlet ihale kanunu hükümleri uyarınca kullanmak mecburiyetinde olduğumuz Belediye kanunu gereğidir.

Dava dosyası içerisinde dava açan kişilerin depremzede olduklarına dair( Depremzede belgesi valiliklerce, konutu yıkılan, hasara uğrayan ve 1. derece yakınlarını kaybedenlere verilir.) herhangi bir belge sunamamış bu kişilerin herhangi bir hak sahipliği bulunmamaktadır. Yani bu dava açan kişilerin tapulu malları depremde yıkılmamış kişilerdir. Mülkleri depremde yıkılmadığından depremzede değillerdir.

Bu kişilerin depremzede olmadıkları İstanbul Bölge İdare mahkemesi 6. İdari Dava dairesi tarafından 2017/164 E. ve 2017 273 sayılı kararında sabit bulunmuş ve bu kişilerin dava açma haklarının olmadığı tespit edilmiştir.Yani İstanbul 6. Bölge İdare mahkemesi Bu kişilerin hak sahibi kişilerden olmadığını, Depremzede veya deprem mağduru olmadığını tespit etmiştir.

3-İstanbul 6.idari Dava dairesinin kararıyla Danıştay 13. Dava dairesi kararları arasından çelişki bulunmaktadır. Çünkü mahkemelerde birisi davacının hak sahibi olmadığını beyan ederken diğer mahkeme tarafından hak sahibi olduğu yönünde kanaat belirterek dava açma hakkını tanımıştır.

Anılan mahkeme kararları arasında gözüken bu çelişki nedeniyle ve daha evvel konuya ilişkin Sakarya 1. İdare mahkemesinin 2006/1985 E. ve 2007/1602 K. sayılı kararında bu kişilerin hak sahibi olmadığı tespit edilmiş olduğu dikkate alınarak, Depremzede sıfatıyla ortalıkta gezen bu kişilere karşı hukuki mücadelemiz devam edecek olup; tarafımızca "Yargılanmanın yenilenmesi usulüne" başvurularak konu bir kez daha yargılama mercilerinin huzuruna taşınacaktır.


Kamu Oyuna Duyurulur.


YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Tarihin derinliklerinden günümüze taşıdık
Tarihin derinliklerinden günümüze taşıdık
Minibüs esnafının garaj memnuniyeti
Minibüs esnafının garaj memnuniyeti